Cách chạy qua mạng LAN, Internet?


Hỏi:

Chào VNUNI, các bạn cho mình hỏi sử dụng phần mềm này trên mạng nội bộ làm sao? VNUNI có thể hướng dẫn mình làm được không? Ý mình nói là có thể nhiều người nhập kho chứ không phải 1 người, mỗi người nhập kho mỗi loại.

Trả lời:

Phần mềm bán hàng VNUNI không những chỉ chạy trên mạng nội bộ mà còn có thể chạy qua Internet với đường kết nối Modem ADSL.

– Để cấu hình chạy trên mạng, ít nhất phải có một máy đã cài hệ CSDL MS SQL 2000, 2005 hoặc MSDE2000 như VNUNI đã cung cấp ở trên topic download. Sau đó hãy xác định tên (hoặc IP) của máy chủ đó.

– Trên các máy trạm cần cài đặt, vào thư mục DA (thư mục này nằm trong thư mục đã cài chương trình), nháy đúp lên file Data.udl và DataDS.udl và cấu hình theo như 2 hình vẽ dưới đây.

Cấu hình file Data.udl

Màn hình kết nối dữ liệu
Màn hình kết nối dữ liệu
Cấu hình file DataDS.udl

Màn hình kết nối dữ liệu
Màn hình kết nối dữ liệu

– Thiết lập lựa chọn “Đa người dùng” ở màn hình “Lựa chọn” trên tất cả các máy tính đã cài phần mềm.

Màn hình thiết lập thông số
Màn hình thiết lập thông số

Chú ý:

– Khi cài đặt trên máy trạm, chỉ cần copy file Setup.exe hoặc Setup2K5.exe là đủ, không cần copy theo MSDE2KA.exe hay MSDE2K5.exe và cài đặt MSDE lên máy trạm.

– Phải chắc chắn tên (hoặc IP) máy chủ chứa CSDL là đúng

– Nếu sử dụng MSDE do VNUNI cung cấp thì sử dụng mật khẩu của account “sa” là “nimda”, nếu dùng MS SQL đã được cài từ trước thì hãy sử dụng mật khẩu của account “sa” (liên hệ với người quản trị CSDL).

– Các bạn có thể sử dụng account “vnuniadmin” do bộ cài đặt tự tạo sau khi attached thành công CSDL.

– Mật khẩu nêu ở hình vẽ trên (nimda) là mặc định ban đầu nếu sử dụng MSDE do VNUNI cung cấp. Trong trường hợp đưa chương trình vào hoạt động kinh doanh thì VNUNI sẽ hỗ trợ để thay đổi mật khẩu của CSDL.

– Kiểm tra kết nối trước khi lưu cấu hình. Nếu có thông báo kết nối thành công nghĩa là có thể chạy được chương trình trên các máy trạm, truy cập vào CSDL trên máy chủ.

– Khi chạy các chương trình trên máy trạm thì dùng account “admin” để tạo các “users” truy cập theo quyền hạn nhất định. (Tham khảo chức năng bảo mật trong phần mềm)

– Nếu không cấu hình được, hãy liên hệ với VNUNI để được hỗ trợ.

Thanks & Best regards,

VNUNI Support

 

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng