Cách phân quyền cho người dùng


Hỏi: 

Các anh chị cho em hỏi muốn phân quyền người sử dụng trong phần mềm bán hàng VNUNi® SIC thì phải làm sao?

Trả lời:

Trước khi tìm hiểu cách phần quyền trong phần mềm bán hàng VNUNi® SIC như thế nào thì VNUNI xin giải thích về một số khái niệm như sau:

Việc quản lý người dùng trong phần mềm cũng có thể hiểu sang việc quản lý nhân viên thực tế trong bất cứ một tổ chức DN nào, cụ thể là:

1. Phòng ban

Đặc điểm:

– Một phòng ban có thể có nhiều người
– Có nhiều công việc cần làm trong phòng ban

Phân quyền người sử dụng
Phân quyền người sử dụng

Phân quyền sử dụng trong nhóm
Phân quyền sử dụng trong nhóm

Trong phần mềm, khái niệm “Nhóm người dùng” có thể được hiểu như là Phòng ban

2. Công việc

Đặc điểm:
– 1 công  việc là 1 nhiệm vụ của 1 phòng ban
– Có thể có nhiều người thực hiện cùng 1 công việc (Ví dụ: nhiều người (thu ngân) viết hóa đơn bán hàng)
Trong phần mềm, khái niệm “Quyền” có thể được hiểu là Công việc. “Quyền” trong phần mềm chính là các menu chức năng có sẵn trong phần mềm do VNUNI thiết lậpdo vậy người dùng không thể thêm hay bớt “Quyền” trong phần mềm.

Màn hình danh sách quyền sử dụng
Màn hình danh sách quyền sử dụng

3. Hành Động
Đặc điểm:

– Một Công việc có thể có 1 hoặc nhiều Hành động. Ví dụ: Công việc bán hàng thực tế có các hành động sau:
+ Giới thiệu và báo giá cho KH
+ Thu thập hàng hóa mà KH cần mua để
+ Tạo chứng từ bán hàng
+ In hóa đơn cho KH
+ v.v…
Trong phần mềm, các cột [Danh sách?], [Thêm mới?], [Sửa?], [Xóa?], [In báo cáo?], [Thực hiện?] chính là các Hành động cơ bản của các Quyền trong phần mềm. Ở đây có 2 nhóm hành động:
+ Nhóm hành động: [Danh sách?], [Thêm mới?], [Sửa?], [Xóa?], [In báo cáo?] áp dụng đối với các Quyền là quản lý Danh mục và quản lý Chứng từ
+ Nhóm hành động: [Thực hiện?] áp dụng đối với các quyền khác như Kết chuyển số dư, thực hiện báo cáo,…
Nếu Hành động nào không áp dụng cho Quyền nào thì sử dụng , nếu có quyền thì sử dụng  , nếu ko cho phép thì sử dụng 

4. Nhân viên
Đặc điểm:

– 1 nhân viên mới, vừa vào công ty mà chưa cho vào phòng ban nào thì hiển nhiên họ không có công việc gì để làm cả
– Khi đưa họ vào một phòng ban, lập tức họ có các (hoặc 1 trong các) công việc của phòng ban đó (xem mục 1)
– 1 nhân viên có thể làm ở một hoặc nhiều phòng ban (kiêm nhiệm). Ví dụ: một người làm cả ở 2 bộ phân: bộ phận mua hàng, bộ phân kinh doanh bán hàng,…
Trong phần mềm, khái niệm “Người dùng” có thể được hiểu là Nhân viên. Trong đó những người dùng thuộc nhóm Administration giống như là những người làm quản lý thuộc bộ phận Ban lãnh đạo của toàn công ty và họ thường có đầy đủ các Quyền.

Màn hình thông tin đăng ký người sử dụng
Màn hình thông tin đăng ký người sử dụng
User
Màn hình thông tin đăng ký người dùng
Màn hìnhMàn hình phân quyền chi tiết cho người sử dụng thông tin đăng ký người sử dụng
Màn hình phân quyền chi tiết cho người sử dụng

Để biết thao tác quản lý người sử dụng như thế nào trong phần mềm bán hàng VNUNi® SIC thì mời các bạn xem trình diễn Flash tại đây

 

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng