Cách theo dõi hàng tồn kho


Hỏi:
Em chào anh/chị, em đang dùng thử phần mềm quản lý bán hàng VNUNI. Anh/chị có thể cho em biết cách kiểm tra hàng tồn kho được không ạ?

Trả lời:
Chào bạn! Bạn có thể kiểm tra hàng tồn kho qua các cách sau:

1. Theo dõi hàng tồn kho của 1 mặt hàng trên Danh mục hàng hóa

– Chọn Quản lý danh mục -> Hàng hóa:
Bấm vào nút có biểu tượng <Tìm> button-find(phím tắt Ctrl+F) gõ các thông tin có trong danh mục hàng hóa cần tìm như Tên hàng, mã hàng, nhóm hàng…, sau đó bấm Enter thì phần mềm sẽ tìm đến mặt hàng chứa thông tin cần tìm. Có thể nhấn <Tìm tiếp> button-findnext (phím tắt F3) để tìm tiếp đến mã khác.

Màn hình theo dõi hàng tồn kho
Màn hình theo dõi hàng tồn kho

Sau khi phần mềm tìm đến mã hàng đó thì nhấn enter lần nữa hoặc kích đúp để xem thông tin của mã hàng đó. Chọn tới tab thứ 3. Lịch sử -> Kích xem Tồn kho.

Dư cuối kỳ chính là tồn kho tại thời điểm xem

Theo dõi chi tiết hàng tồn kho của hàng hóa ở danh mục
Theo dõi chi tiết hàng tồn kho của hàng hóa ở danh mục

Dư cuối kỳ = Dư đầu kỳ + Tăng trong kỳ – Giảm trong kỳ

Trong đó:

– Dư đầu kỳ: Số lượng hàng tồn nhập kho đầu kỳ bắt đầu sử dụng phần mềm hoặc là số lượng tồn kho cuối kỳ của tháng cũ chuyển sang.

– Tăng trong kỳ: Các chứng từ làm số lượng trong kho tăng: Nhập hàng, Khách hàng trả lại, Điều chuyển từ kho khác đến, Kiểm kê (điều chỉnh) số lượng tồn thực tế > số lượng tồn sổ sách.

– Giảm trong kỳ: Các chứng từ làm số lượng trong kho giảm: Xuất bán, Trả lại NCC, Điều chuyển sang kho khác, Kiêm kê (điều chỉnh) số lượng tồn thực tế < số lượng tồn sổ sách.

Muốn biết tại sao có những con số dư đầu kỳ, tăng trong kỳ, giảm trong kỳ thì nháy đúp chuột trái để chọn xem Thẻ kho

Màn hình lọc thời gian theo dõi hàng tồn kho
Màn hình lọc thời gian theo dõi hàng tồn kho

Thẻ kho: Nhìn vào ký hiệu số chứng từ
R1: Phiếu nhập, R2: Trả lại NCC, S1: Xuất bán, S2: KH trả lại
T0: Điều chuyển, AD: Điều chỉnh (Kiểm kê)
Có thể chọn khoảng thời gian cần theo dõi tồn kho: Kích vào Chữ Điều kiên: Chọn thời gian cần theo dõi -> Chấp nhận

theo-doi-hang-ton-kho-04
Màn hình theo dõi thẻ kho của hàng hóa

2. Theo dõi hàng tồn kho trong danh mục Kho hàng

Vào Quản lý danh mục -> Kho hàng: Tìm tới kho hàng cần xem rồi kích đúp để mở kho hàng

Nhấn ctrl+F: Gõ thông tin của mã hàng cần xem -> enter. Có thể kích đúp – drilldown để xem thông tin của mã hàng

theo-doi-hang-ton-kho-05
Màn hình theo dõi tồn kho ở danh mục kho hàng

3. Theo dõi hàng tồn kho trong Tổng hợp Nhập – Xuất – Tồn
Vào Công cụ quản lý -> Tổng hợp Nhập-Xuất-Tồn: Chọn kho hàng cần theo dõi, nhấn Ctrl+F để tìm mã hàng cần theo dõi.

Trong tổng hợp NXT có tính năng drilldown giúp người dùng theo dõi lại được Thẻ kho, Tồn kho hàng hóa, Chi tiết hàng hóa của 1 mã hàng.
Kích đúp chuột trái tại mã hàng cần theo dõi để xem thẻ kho, tồn kho hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa

theo-doi-hang-ton-kho-06
Màn hình tổng hợp nhập – xuất – tồn

Trong bảng Tổng hợp N-X-T có cả dư cuối kỳ về giá trị: Dư CK(Giá trị: tiền), xem số lượng tồn thì nhìn vào cột Dư CK(Lg)
Trong công cụ Tổng hợp N-X-T này bạn có thể lọc thông tin chi tiết hơn: Nhấn vào chữ Lọc hoặc nhấn phím tắt F6 sau đó chọn các thông tin cần lọc, rồi kích vào Chấp nhận

Màn hình tra cứu hàng tồn kho
Màn hình tra cứu hàng tồn kho

4. Theo dõi hàng tồn kho trong Thông tin quản trị

Vào Thông tin quản trị -> Tab 2: Hàng tồn kho: Nhấn ctrl+F để nhập thông tin cần tìm sau đó enter, dư cuối kỳ chính là số dư tồn kho hiện thời. Có thể kích đúp chuột trái để xem Tồn kho, Thông tin hàng hóa

Màn hình thông tin quản trị hàng tồn kho
Màn hình thông tin quản trị hàng tồn kho

5. Theo dõi hàng tồn kho theo Báo cáo
Vào Báo cáo -> Tồn kho: Chọn Tổng hợp N-X-T Theo Số lượng & Giá trị, hoặc theo Số lượng
Chọn thời gian, kho hàng, nhóm hàng cần xem -> Kích vào Thực hiện

Màn hình theo dõi tồn kho từ báo cáo
Màn hình theo dõi tồn kho từ báo cáo
Màn hình báo cáo tồn kho
Màn hình báo cáo tồn kho

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng