Chuỗi thời trang Hùng Bình


08/08/2014 Tin triển khai

Thời trang Hùng Bình: Hiện đang sử dụng phần mềm bán hàng VNUNI làm công cụ quản lý

shop_hung_binh
Thời trang Hùng Bình

1. Bản quyền
– 01 License cho máy trạm bán hàng tại shop 1 (135 Thái Hà)
– 01 License cho máy trạm bán hàng tại shop 2 (Láng Hạ)
– 01 License cho máy laptop để quản lý

2. Triển khai
– Triển khai: 01 buổi trực tiếp miễn phí (60% giá trị bản quyền)

3. Liên hệ:
– Địa chỉ: 135 Thái Hà; Láng Hạ

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng