Cognos Insight for VNUNI: Gross Profit Dashboard (Phân tích lợi nhuận gộp)


Dashboard cho nhà quản trị một cách nhìn bao quát về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, nắm bắt được thông tin nhanh chóng, chính xác để đưa ra các quyết định quản trị thông minh.

Với dữ liệu từ phần mềm quản lý bán hàng VNUNI, Cognos Insight sẽ là công cụ hoàn hảo để bạn thiết kế các dashboard cho các nhà quản trị.

Dashboard Gross Profit Analysis cho ta các phân tích như sau:

  • Số liệu chi tiết doanh thu, lợi nhuận gộp, lợi nhuận biên, chiết khấu, hàng bán bị trả lại.
  • Phân tích lợi nhuận gộp và lợi biên theo từng dòng sản phẩm.
  • Biến động lợi nhuân biên qua các tháng trong năm.
  • Tỷ trọng hàng trả về theo dòng sản phẩm.
  • Chiết khấu theo dòng sản phẩm.
  • Drill Down/Drill Up để xem chi tiết/tổng hợp sản phẩm trong dòng sản phẩm, quí, tháng, ngày trong năm.

Cognos for VNUNI: Gross Profit Dashboard (Phân tích lợi nhuận gộp)

Trên Dashboard này, anh (chị) có thể xem chi tiết những chứng từ ghi nhận số liệu hàng bán bị trả về.

Phân tích lãi gộp tính cả trả lại hàng bán

 

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng