Cognos Insight for VNUNI: Sales Dashboard (Quản trị doanh thu bán hàng)


Dashboard cho nhà quản trị một cách nhìn bao quát về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, nắm bắt được thông tin nhanh chóng, chính xác để đưa ra các quyết định quản trị thông minh.

Với dữ liệu từ phần mềm bán hàng VNUNI, Cognos Insight sẽ là công cụ hoàn hảo để bạn thiết kế các dashboard cho các nhà quản trị.

Sales Dashboard for VNUNI cho ta các phân tích sau:

Sales Dashboard Overview for VNUNI
Hình 1: Sales Dashboard Overview for VNUNI
 • Chi tiết doanh thu
 • Biến động doanh thu theo tháng.
 • So sánh doanh của các tỉnh theo quí.
 • So sánh doanh các nhóm khách hàng theo quí.
 • So sánh doanh thu các dòng sản phẩm theo quí.
 • Có thể Drill Down/Drill up để xem số liệu chi tiết/tổng hợp các tháng trong quí, sản phẩm trong dòng sản phẩm, khách hàng trong nhóm khách hàng, khách hàng trong tỉnh.
sales_dashboard_2
Hình 2: Sales Dashboard
 • Biến động doanh số và số lượng hàng bán các quý trong năm.
 • Dòng sản phẩm nào chiếm doanh thu cao nhất và doanh thu này biến động ra sao qua các tháng trong năm.
 • Chi tiết doanh thu các dòng sản phẩm theo quí, có thể drill down để xem số liệu chi tiết từng sản phẩm trong dòng sản phẩm hoặc chi tiết doanh thu theo tháng.
 • Top 10 sản phẩm có doanh thu cao nhất năm, so sánh doanh thu của các sản phẩm này với nhau.
Sales Status Dashboard for VNUNI
Hình 3: Sales Status Dashboard for VNUNI
 • Phân tích doanh thu các dòng sản phẩm theo tháng, theo quí và theo năm.
 • Biến động doanh thu quá các tháng trong năm.
 • Biến động doanh thu tổng cũng như doanh thu chi tiết mỗi dòng sản phẩm qua các tháng, mỗi tháng mức độ đóng góp của mỗi dòng sản phẩm thay đổi như thế nào.

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng