Credit note (credit memo) và Debit Note (Debit memo)


Credit note (Credit memo) và Debit Note (Debit memo) là những loại chứng từ thường được sử dụng trong thương mại để điều chỉnh giá trị sai trên các chứng từ. Sau đây là sự khác biệt giữa 2 loại chứng từ này:

Credit note (credit memo): Là 1 chứng từ thương mại mà người bán sử dụng để bán cho người mua với số tiền thường nhỏ hơn hoặc bằng số tiền trên hóa đơn. Trong thương mại, loại chứng từ này thường được sử dụng khi người mua hàng ko nhận được hàng hóa, hoặc khách trả lại hàng hóa do bị hỏng, lỗi. Hoặc trường hợp khách hàng trả thừa tiền so với số tiền hàng trên hóa đơn thì có thể dùng credit note để trả lại tiền thừa. Việc người bán phát hành credit note có tác dụng kích thích người mua (khách hàng) quay lại mua hàng/dịch vụ trong tương lai.

Credit Note
Một ví dụ về Credit Note

Như vậy trường hợp khách hàng mang hàng trả lại thì người bán có thể trả lại bằng tiền mặt, bằng mặt hàng khác hoặc sử dụng credit note để trả để KH có thể sử dụng mua hàng sau này.

Debit Note (Debit memo): Là 1 chứng từ thương mại mà người mua gửi cho người bán. Người bán cũng có thể sử dụng Debit Memo (thay cho hóa đơn điều chỉnh) để điều chỉnh giá trị hóa đơn khi bị sai. Vì thế, thường Debit Memo chỉ được sử dụng ở mô hình kinh doanh B2B.

Debit Note
Debit Note (Debit Memo)

VNUNI Consultant Team

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng