Danh mục nhóm hàng hóa


Chức năng: Nhóm hàng hóa là tập hợp một số hàng hóa có chung đặc điểm về hình dáng, tính chất, hoặc mục đích sử dụng… “Nhóm hàng hóa” trong chương trình có thể có một hoặc nhiều hàng hóa khác nhau.

Danh mục này cho phép người dùng quản lý “Nhóm hàng hóa” và đưa ra thông tin chi tiết về tất cả hàng hóa có trong nhóm.

  • Nhóm hàng hóa được phân tối đa 02 cấp: Nhóm cấp trên –> Nhóm cấp dưới
Nhóm hàng hóa
Danh mục nhóm hàng hóa
  • Tuỳ thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp, đặc thù hàng hóa, vật tư của công ty mình mà Bạn có thể tự do “Thêm“, “Sửa“, “Xóa” danh mục nhóm hàng hóa. Đồng thời việc thêm mới nhóm hàng hóa không bị giới hạn về số lượng!
Phân loại nhóm hàng hóa
Màn hình sửa thông tin nhóm hàng hóa
  • Tab thứ 02 trong màn hình cập nhật “Nhóm hàng hóa” chúng ta có thể xem được nhanh tất cả các hàng hóa chi tiết hiện hữu trong nhóm đó. Đồng thời có thể drilldown xem chi tiết tiếp một hàng hóa cá biệt nào đó
nhom-hang-hoa-2
Màn hình danh sách hàng hóa trong nhóm hàng hóa
  • LƯU Ý: Nếu “Nhóm hàng hóa” hiện thời có nhóm cấp dưới (“Nhóm hàng hóa” đó là nhóm cấp trên của một “Nhóm hàng hóa” khác trong hệ thống), hoặc có hàng hóa thuộc “Nhóm hàng hóa” đó (đã có qun hệ với thông tin khác trong hệ thống) thì chương trình sẽ không cho phép người dùng xóa “Nhóm hàng hóa” hiện thời.
Thông báo lỗi khi xóa nhóm hàng hóa
Màn hình thông báo lỗi khi xóa nhóm hàng hóa

VIỆC PHÂN NHÓM HÀNG HÓA CÓ RẤT NHIỀU Ý NGHĨA THEO QUẢN TRỊ

  • Xem báo cáo phân tích bán hàng cho từng nhóm hàng hóa
  • Xem báo cáo tổng hợp Nhập – Xuất – Tồn theo từng nhóm hàng hóa cấp trên, cấp dưới
  • Giúp nhà quản lý kiểm soát tốt đối với đặc thù ngành có nhiều chủng loại hàng hóa. Vd: Nhóm hàng nào có doanh thu cao? Nhóm hàng nào đem lại lợi nhuận cao?…
  • ….
Phân tích bán hàng theo nhóm hàng hóa
Phân tích bán hàng theo nhóm hàng hóa
Báo cáo tồn kho theo nhóm hàng
Báo cáo tồn kho theo nhóm hàng

Bài viết liên quan

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng