Hướng dẫn chạy Cognos Insight Dashboard với dữ liệu trong phần mềm bán hàng VNUNI


Doanh nghiệp/Cửa hàng của bạn đang sử dụng phần mềm bán hàng VNUNI, và bạn đang muốn phân tích tình hình kinh doanh của cửa hàng như doanh thu, lãi lỗ theo sản phẩm là bao nhiêu, doanh số trong quí 1, 2, 3 biến động ra sao, tình hình hàng tồn kho thế nào,…. Với Cognos Insight sẽ hỗ trợ bạn các phân tích này với các bước như sau:

Dashboard mà chúng tôi đã thiết kế sẵn với Cognos Insight cho phép bạn tải về và chạy với đúng dữ liệu thật doanh nghiệp của bạn.

Bài này sẽ hướng dẫn bạn các bước thực hiện:

cognos-insight-and-vnuni-step-by-step

Ví dụ: Doanh nghiệp của bạn đang dùng phần mềm bán hàng VNUNI và bạn đang muốn phân tích tình hình kinh doanh trong năm nay để đưa ra những chiến lược hợp lí trong thời gian tới, bạn download dashboard của chúng tôi về tham khảo tại Gross Proft Analysis Dashboard cho phần mềm bán hàng VNUNI. Và bây giờ bạn muốn dashboard này sẽ chạy với dữ liệu hiện có của bạn.

Bước 1: Download resource

Để download Resource của chúng tôi, bạn vào mục Resources

Hướng dẫn Run Dashboard với dữ liệu thật của doanh nghiệp sử dụng phần mềm bán hàng VNUNI

Bạn tìm kiếm resource cần download. và theo ví dụ mình dùng “Gross Proft Analysis Dashboard cho phần mềm bán hàng VNUNI“, như sau:

Hướng dẫn Run Dashboard với dữ liệu thật của doanh nghiệp sử dụng phần mềm bán hàng VNUNI

Click vào link bạn có thể download được các phân tích từ BSD INSIGHT

Hướng dẫn Run Dashboard với dữ liệu thật của doanh nghiệp sử dụng phần mềm bán hàng VNUNI

Như vậy là bạn đã có được các nguồn phân tích, tiếp theo bạn cần tạo được view này trên máy tính bạn cần phân tích. Xem thêm chi tiết bên dưới

Bước 2: Tạo view

Bạn mở file đã download bạn sẽ thấy có 2 file: 1 file .sql là BSD_GrossProfit_VNUNI và 1 file .cdd là BSD Insight_VNUNI_GrossProfitDashboard. Bạn dùng file BSD_GrossProfit_VNUNI (tức là file .sql) để tạo view trên SQL. Bạn tham khảo cách tạo view tại Hướng dẫn cách tạo view trên SQL

Bước 3 Tạo kết nối ODBC

Để dashboard chạy với đúng dữ liệu thật doanh nghiệp của bạn, bạn cần tạo một Datasource trên ODBC chứa dữ liệu của bạn.

Để tạo Datasource này bạn xem hướng dẫn tại Hướng dẫn cách kết nối ODBC.

Bước 4: Chỉnh sửa Import dữ liệu vào Cognos Insight

– Bạn mở file BSD Insight_VNUNI_GrossProfitDashboard (tức file .cdd) lên. Bạn Click vào mũi tên ở phía tay phải

Hướng dẫn Run Dashboard với dữ liệu thật của doanh nghiệp sử dụng phần mềm bán hàng VNUNI

– Bạn nhấp phải vào cube, chọn Edit Import -> New Import 1

Hướng dẫn Run Dashboard với dữ liệu thật của doanh nghiệp sử dụng phần mềm bán hàng VNUNI

– Màn hình Import Data xuất hiện, ở mục Datasource, bạn nhấn vào Modify

Hướng dẫn Run Dashboard với dữ liệu thật của doanh nghiệp sử dụng phần mềm bán hàng VNUNI

– Bạn chọn Datasource bạn đã tạo trên ODBC, nhập thông tin đăng nhập ( thông tin này bạn có thể nhờ IT cung cấp).

Hướng dẫn Run Dashboard với dữ liệu thật của doanh nghiệp sử dụng phần mềm bán hàng VNUNI

– Tiếp tục bạn nhấn nút Avanced đến cửa sổ mapping dữ liệu Data mapping, nhấn vào Show properties ở góc phải màn hình

Hướng dẫn Run Dashboard với dữ liệu thật của doanh nghiệp sử dụng phần mềm bán hàng VNUNI

– Bạn click chọn cube, ở khung properties, mục Data update behavior bạn chọn Replace Data và bạn check vào Clear cube data. Tùy chọn này cho phép bạn lấy dữ liệu mới thay thế cho dữ liệu cũ trên workspace (update dữ liệu mới).

Hướng dẫn Run Dashboard với dữ liệu thật của doanh nghiệp sử dụng phần mềm bán hàng VNUNI

– Bạn Click vào từng dimension trong khung Target Item, ở khung Properties, bạn chọn Repopulate Dimension để thay thế các element mới trong dữ liệu của bạn vào dimension. Lưu ý bạn phải click vào từng dimension và chọn chức năng này.

Hướng dẫn Run Dashboard với dữ liệu thật của doanh nghiệp sử dụng phần mềm bán hàng VNUNI

– Bạn nhấn nút Import để thực hiện import dữ liệu mới vào workspace.

Lưu ý:
Sau khi bạn thực hiện cập nhật dữ liệu 1 lần với file dữ liệu Cognos Insight như trên, nếu lúc khác bạn lại muốn tiếp tục update dữ liệu thì bạn chỉ cần nhấp phải vào cube dữ liệu trong workspace và chọn Run Import, lần này Cognos Insight sẽ tự lấy các tùy chỉnh bạn đã chọn ban đầu nên bạn không cần phải làm lại. Sau khi nhấn Run Import, dữ liệu sẽ được cập nhật và thay thế dữ liệu cũ.

Hướng dẫn Run Dashboard với dữ liệu thật của doanh nghiệp sử dụng phần mềm bán hàng VNUNI

Nguồn: bsdinsight.com

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng