Hướng dẫn sử dụng

 • Danh mục khách hàng

  Danh mục khách hàng

  Chức năng: “Khách hàng” là những người mua hàng hóa của một công ty, cửa hàng, siêu thị…. “Khách hàng” trong hệ thống là những người tham gia giao dịch mua hàng của doanh nghiệp và có đối tượng công nợ. Danh mục này cho phép người dùng có thể quản lý thông tin chi tiết, […]

  Chi tiết

 • Danh mục nhà cung cấp

  Danh mục nhà cung cấp

  Chức năng: “Nhà cung cấp” là những doanh nghiệp hoặc cá nhân cung cấp hàng hóa cho một cá nhân, doanh nghiệp, cửa hàng, siêu thị…. “Nhà cung cấp” trong hệ thống là những người tham gia giao dịch bán hàng với doanh nghiệp và có đối tượng công nợ. Danh mục này cho phép người dùng có thể […]

  Chi tiết

 • Danh mục hàng hóa

  Danh mục hàng hóa

  Chức năng: Hàng hóa là một mặt hàng, dịch vụ… được trao đổi trên thị trường. Trong chương trình, đối tượng “Hàng hóa” được sử dụng ở đa số các giao dịch kinh doanh và là một trong những đối tượng quan trọng của hệ thống. Danh mục này cho phép người dùng quản lý thông […]

  Chi tiết

 • Danh mục nhóm hàng hóa

  Danh mục nhóm hàng hóa

  Chức năng: “Nhóm hàng hóa” là tập hợp một số hàng hóa có chung đặc điểm về hình dáng, tính chất, hoặc mục đích sử dụng… “Nhóm hàng hóa” trong chương trình có thể có một hoặc nhiều hàng hóa khác nhau. Danh mục này cho phép người dùng quản lý “Nhóm hàng hóa” và đưa […]

  Chi tiết

Page 10 of 10« First...678910

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng