Hướng dẫn sử dụng

 • Chứng từ bán lẻ siêu thị

  Chứng từ bán lẻ siêu thị

  Chức năng: Chức năng này cho phép người dùng bán hàng cho “Khách hàng” (không có đối tượng công nợ) và quản lý các thông tin chi tiết mỗi chứng từ “Bán lẻ hàng hóa”. 1. Thông tin chi tiết về phần đầu chứng từ “Bán lẻ siêu thị”:  – Số chứng từ: Số chứng từ bán […]

  Chi tiết

 • Chứng từ xuất bán

  Chứng từ xuất bán

  Chức năng: Chức năng này cho phép người dùng có thể quản lý việc bán hàng cho “Khách hàng” (có đối tượng công nợ) và quản lý các thông tin chi tiết mỗi chứng từ “Phiếu xuất”. Chi tiết phiếu xuất bán Thông tin chi tiết về phần đầu chứng từ “Phiếu xuất”:  – Số chứng […]

  Chi tiết

 • Chứng từ đơn đặt bán hàng

  Chứng từ đơn đặt bán hàng

  Chức năng: Chức năng này cho phép khách hàng đặt mua hàng với doanh nghiệp và giúp người dùng quản lý các đơn đặt hàng với khách hàng. Chi tiết đơn đặt bán hàng 1. Thông tin chi tiết về phần trên chứng từ “Đơn đặt bán hàng”: – Số đơn hàng: Khóa chính của “Đơn đặt […]

  Chi tiết

 • Chứng từ trả lại nhà cung cấp

  Chứng từ trả lại nhà cung cấp

  Chức năng: Chức năng này cho phép người dùng trả lại hàng hóa cho “Nhà cung cấp” khi hàng hóa quá hạn sử dụng hoặc không đảm bảo yêu cầu và có thể quản lý các thông tin chi tiết của mỗi chứng từ “Phiếu xuất – Trả lại nhà cung cấp”. Thông tin chi […]

  Chi tiết

 • Chứng từ nhập mua

  Chứng từ nhập mua

  Chức năng: Chức năng này cho phép người dùng có thể quản lý việc mua “Hàng hóa” nhập kho của “Nhà cung cấp” và các thông tin chi tiết của mỗi chứng từ “Phiếu nhập”. Chi tiết Thông tin chi tiết về phần đầu chứng từ “Phiếu nhập”:  – Số chứng từ: Khóa chính của “Phiếu nhập”, […]

  Chi tiết

Page 8 of 10« First...678910

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng