Kids Connection chuyên thời trang hàng hiệu xuất khẩu


08/08/2014 Tin triển khai

Kids Connection – Thời trang hàng hiệu xuất khẩu – Hiện đang sử dụng phần mềm bán hàng VNUNI làm công cụ quản lý

kids_connection
Kids Connection – 37 Tuệ Tĩnh

1. Bản quyền
– 01 License cho máy chủ
– 01 License cho máy trạm bán hàng

2. Triển khai
– Triển khai: 02 buổi trực tiếp miễn phí (60% giá trị bản quyền)

3. Liên hệ:
– Mô hình kinh doanh: Thời trang trẻ em
– Địa chỉ: 37 Tuệ Tĩnh, Hà Nội

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng