Lỗi không in được báo cáo? (XML Load failed)


Hỏi: Sau khi cài đặt chương trình, tôi không thể in được báo cáo do sảy ra lỗi sau:

Error 5000 : Error in processing report.
[ Extended Info:XML Load failed. Please check fileName. [ Extended Info:The system cannot find the path specified.
Line     0]]

Trả lời:

Khi chương trình mới được cài đặt, đường dẫn XML mặc định để có thể chạy được báo cáo là “C:\Program Files\VNUNi® Sales & Inventory Control\DA\XMLData\“. Trường hợp người dùng thay đổi đường dẫn cài đặt khi cài đặt chương trình thì đường dẫn XML trên cũng phải thay đổi theo. Vì vậy, để chạy được báo cáo thì bạn phải sửa lại đường dẫn trên theo cách sau:

Màn hình thiết lập đường dẫn in báo cáo
Màn hình thiết lập đường dẫn in báo cáo

– Vào chức năng “Lựa chọn” trên thanh công cụ
– Vào trang “Chương trình” (trang thứ 2) trong màn hình “Lựa chọn”
– Sửa lại được dẫn bằng 1 trong 2 nút bên cạnh “Đường dẫn XML”
– Sau đó bấm “Chấp nhận”.

VNUNI Suport Team

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng