Minimart Tâm Thành


04/08/2014 Tin triển khai

Tâm Thành Minimart hiện đang sử dụng phần mềm bán hàng VNUNI làm công cụ quản lý.

minimart_tamthanh
Minimart Tâm Thành

1. Bản quyền
– 01 license cho máy chủ bán hàng
– 01 license cho máy laptop để quản lý (Free)

2. Triển khai
– 02 buổi trực tiếp miễn phí (Trị giá 60% Giá trị bản quyền phần mềm)

3. Thiết bị
– 02 Đầu đọc BF481

4. Liên hệ:
– Địa chỉ: 73 Lãng Yên
– Email: tamthang73.ly@gmail.com

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng