Minimart Tuấn Quỳnh


29/08/2014 Tin triển khai

Minimart Tuấn Quỳnh – Hiện đang áp dụng phần mềm bán hàng VNUNI làm công cụ quản lý shop.

Minimart Tuấn Quỳnh
Minimart Tuấn Quỳnh

1. Bản quyền
– 01 License cho máy chủ
– 01 License cho máy trạm bán hàng

2. Triển khai
– Triển khai: 02 buổi trực tiếp miễn phí (60% giá trị bản quyền)

3. Liên hệ
– ĐC: Cổng chợ Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội I

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng