Mô tả công việc của nhân viên mua hàng


Thu mua bao gồm các hoạt động thu thập hoặc mua hàng hóa và dịch vụ. Quá trình này bao gồm việc chuẩn bị và xem xét nhu cầu cũng như việc tiếp nhận và thanh toán. Nó thường liên quan đến:

(1) Lập kế hoạch mua,
(2) Xác định các tiêu chuẩn,
(3) Nghiên cứu và lựa chọn nhà cung cấp,
(4) Phân tích giá trị,
(5) Tài chính,
(6) Đàm phán giá cả,
(7) Mua hàng,
(8) Quản lý hợp đồng cung cấp,
(9) Kiểm soát hàng tồn kho,
(10) Thanh toán và các chức năng khác có liên quan.

Mô tả công việc của nhân viên mua hàng

Quy trình thu mua thường là một phần của chiến lược công ty, bởi vì khả năng thu mua nguyên vật liệu sẽ quyết định sự thành bại của các hoạt động khác. Một doanh nghiệp không thể tồn tại nếu giá thu mua đầu vào cao hơn lợi nhuận bán ra, làm cho việc bán sản phẩm, hàng hóa trở nên phi thực tế và không có sức cạnh tranh.

Tham khảo >> Qui trình mẫu về nhập hàng

Một chuyên viên thu mua phải đảm bảo rằng, các hàng hóa (đối với hoạt động thương mại), nguyên vật liệu (đối với hoạt động sản xuất) và dịch vụ phục vụ cho việc sản xuất, kinh doanh, duy trì và phát triển công ty được mua từ các nhà cung cấp uy tín và được cung cấp theo các điều khoản đã thoả thuận. Điểm mấu chốt của chuyên viên thu mua là họ phải tìm được giá trị tối đa cho công ty thông qua việc thỏa thuận thời gian và chi phí với nhà cung cấp.

Download: Bản mô tả công việc của một chuyên viên mua hàng

P/S: Đối với những mô hình cửa hàng nhỏ chỉ có 1 người bán hàng kiêm thu ngân, kiêm cả khâu mua hàng thì các bạn cũng có thể đọc qua để áp dụng vào công việc của mình để việc mua hàng hiệu quả và chuyên nghiệp hơn.

VNUNI – Tư vấn chuyên sâu về giải pháp bán lẻ

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng