Một số vấn đề liên quan tới giải pháp bán lẻ


1. Chính sách khách hàng thân thiết (Loyalty) VNUNI đã nghiên cứu từ 1 giải pháp số 1 ở tầm trung trên thế giới và đã xây dựng tài liệu yêu cầu sơ bộ cho phần KHTT (download here). Với chính sách KHTT được thiết lập như thế thì hầu như đáp ứng tất cả các nhu cầu về Loyalty.

P/S: Đây là tài liệu nội bộ, nhưng vì sự phát triển cộng đồng (từ phía KH tới những nhà cung cấp giải pháp ở lĩnh vực này hưởng lợi) nên mình cũng openshare luôn (vì trong đó đã nói cả cách làm). Mong mọi người cùng trao đổi thêm

2. Chính sách giá bán, khuyến mại (Pricing, Promotion Policy)

Chính sách giá bán được phối hợp giữa 3 chiều sẽ tạo nên hàng trăm chính sách giá theo nhu cầu

  • Chiều áp dụng: Theo thời gian (ngày, giờ), theo số lượng, theo giá trị hóa đơn
  • Đối tượng áp dụng: đơn vị (kho hàng), khách hàng, nhóm khách hàng, hàng hóa, nhóm hàng hóa, nhân viên, v.v…. Áp dụng yếu tố loại trừ (exception), hỗ trợ chọn 1 hay nhiều đối tượng (multi select)
  • Giá trị: Các bảng giá (pricing list) mà đơn vị áp dụng như bảng giá bán lẻ, bán buôn, hay các mức giá tự định nghĩa khác… Phần mềm cần có lựa trọn về cách làm tròn giá sau khi tính toán.
  • Phương pháp: theo tỷ lệ (% giảm) tính theo giá bán hay thay lãi, theo giá trị, khuyến mại, v.v…
  • Chính sách giá được xây dựng theo chương trình (tên chương trình, lý do,…), từ đó đánh giá được hiệu quả của mỗi chương trình

Màn hình 1: Chính sách giá chung: Áp dụng theo nhóm KH hoặc từng KH cụ thể, nhóm hàng hóa hoặc từng hàng hóa cụ thể.
Có các phương pháp tính giá hiện đại, và quan trọng nhất là áp dụng cho loại giá nào (Bán buôn, Bán lẻ, Giá cho Nhân viên, v.v…. Có thể tự thêm được các loại giá)

Màn hình thiết lập chính sách giá chung
Màn hình thiết lập chính sách giá chung

Màn hình 2: Các cách làm tròn giá sau, áp dụng chính sách giá theo thời gian (ngày, giờ), áp dụng chính sách giá theo số lượng. Ở chỗ Tier Pricing Type chính là cách lựa chọn các lớp giá khi có nhiều chính sách giá giao thoa nhau (cùng thỏa mãn điều kiện nhưng phải chọn 1 giá)

Màn hình thiết lập cách làm tròn giá sau áp dụng chính sách giá
Màn hình thiết lập cách làm tròn giá sau chính sách giá

Màn hình 3: Chi tiết về chính sách giá

Màn hình chi tiết chính sách giá
Màn hình chi tiết chính sách giá

3/ Ngoài 2 phần chính ở trên về KHTT và chính sách giá bán, khuyến mại thì trong bán lẻ có thể có những tình huống như sau:

– KH thanh toán nhiều hình thức cùng lúc: Tiền mặt (Cash), Séc (Check), thẻ khấu trừ (Credit Card), thẻ ATM, điểm (Account), thẻ quà tặng (Gift card),….

Màn hình thanh toán trên phần mềm QuickBooks POS
Màn hình thanh toán trên phần mềm QuickBooks POS

– Bán hàng điều chuyển nhanh giữa các cửa hàng khi 1 cửa hàng hết hàng (Nhu cầu này là rất thực tế đối với mô hình quản lý chuỗi cửa hàng).

Màn hình tra cứu hàng tồn kho tức thời và chuyển kho tức thời
Màn hình tra cứu hàng tồn kho tức thời và chuyển kho tức thời

– Doanh số theo nhân viên áp dụng cho mô hình bán hàng điện máy hoặc những mặt hàng cần có sự tư vấn bán hàng (hàng hóa để các quầy riêng theo chủng loại, có người phụ trách bán hàng theo ca,…). Về mặt kỹ thuật thì ai cũng hiểu là phải thiết kế thông tin mã nhân viên ở dòng hàng trên chứng từ, nhưng cần phải hiểu tình huống và đưa ra các giải pháp phù hợp với từng hoàn cảnh của mỗi khách hàng.

– Quản lý hàng theo Serial cho các mặt hàng cần quản lý tới cá thể như hàng điện máy, máy tính, sim thẻ, điện thoại,… Các vấn đề liên quan như: Nhập hàng với Serial, kiểm kho theo Serial, xuất kho có theo dõi lịch sử của serial (nhằm phục vụ cho phần bảo hành), v.v…

– Quản lý theo lô tự động (Xem bài Quản lý hàng hóa theo lô trong VNUNi® SIC)

– Dashboard với các chỉ số kinh doanh (Đọc thêm kiến thức về BI). Đặc biệt khả năng customize các thành phần của dashboard và tính năng drilldown nhiều chiều tới chứng từ gốc từ Dashboard.

Quick book Dashboard
Quick book Dashboard

– Thay đổi các chính sách giá đang có hiệu lực khi có biến động giá đầu vào.

– Quản lý biến động giá mua, các loại giá bán

– Đối với mô hình cửa hàng, việc sửa xóa chứng từ xét trên khía cạnh thực tế khi sử dụng ở VN là chắc chắn có. Nếu tính giá vốn tức thời thì việc sửa xóa chứng từ là cực kỳ phức tạp bởi vì có rất nhiều tình huống khi sửa chứng từ (thay đổi hàng này bằng hàng khác, thay đổi số lượng giá trị trên dòng hàng, thêm mới hoặc bớt đi 1 mặt hàng, sửa ngày chứng từ lên trước hoặc về sau ngày hiện tại của chứng từ, thêm hàng khuyến mại trên chứng từ, v.v…). Việc tính lại ko chỉ tính lại về số lượng hay giá vốn mà nó còn ảnh hưởng tới mọi số dư của tài khoản, của đối tượng liên quan của kỳ hiện thời và các kỳ tiếp theo. Bởi khi đã sửa/xóa thì họ có thể sửa/xóa từ cách đây 1 năm thì số dòng hàng là vô cùng nhiều khi đó (lúc đó rất có thể tới vài triệu dòng hàng) và ko phải PM nào cũng làm nổi (nếu ko muốn nói là ko có phần mềm nào đáp ứng được) cho dù có nhờ cậy mọi sức mạnh của tính toán máy chủ đi chăng nữa.

– Phân tích tuổi kho (Inventory Aging), hàng bán chạy, bán chậm

– Phân tích tuổi nợ (dĩ nhiên có drilldown tới chứng từ gốc), cảnh báo công nợ theo từng mức quy định

Màn hình: Phân tích tuổi nợ phải thu từ khách hàng
Màn hình: Phân tích tuổi nợ phải thu từ khách hàng

– Tổ chức thông tin hàng hóa với thuộc tính động (tự định nghĩa) và nhiều chiều (color, size, chất lượng, kiểu cách, v.v…). Sử dụng mã và giá bán cho tổ hợp các chiều. Dùng OLAP để thống kê doanh thu lãi lỗ theo nhiều chiều của hàng hóa

– Xử lý trường hợp có nhiều chính sách giá có hiệu lức giao thoa với nhau theo các quy luật động, người dùng có thể tự đặt ra quy luật đó (Tham khảo màn hình 3 ở trên)

– Tính tồn kho theo nhiều chiều: Kho hàng, nhà cung cấp, nhân viên, lô hàng,…. nhưng phải áp dụng phương pháp tự động (ví dụ: Khi xuất bán hàng thì ko cần chọn mã lô, mã nhà cung cấp…)

– Sử dụng mã gộp (Hay còn gọi là mã bộ) để bán hàng (Ví dụ: Các gói hàng tết…)
– v.v…

Hope that helps!

hai2hai

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng