Nhà quản lý cần gì ở phần mềm quản trị?


Nhà quản trị cần gì ở công cụ phần mềm?

Trên con đường phát triển doanh nghiệp của mình, thì phần mềm quản trị là công cụ, là trợ thủ đắc lực nhất trong việc cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời, và chính xác nhất cho nhà quản trị.

Nhà quản trị cần gì ở phần mềm
Nhà quản trị cần gì ở phần mềm

Tôi cần thông tin về công nợ của khách hàng, tôi cần bao nhiêu tiền để chi trả cho các nhà cung cấp trong tuần này, trong tháng này để đáp ứng các thỏa thuận với nhà cung cấp,…. và các phân tích, tính toán các kế hoạch kinh doanh. Phần mềm sẽ cùng ngồi lại với nhà cung cấp, tìm kiếm các kế hoạch phát triển cho doanh nghiệp trong tương lại, đưa ra các kịch bản phát triển như nếu tăng doanh thu vào năm sau lên 5% thì cần các nguồn lực nào tăng thêm như nhân viên kinh doanh, nhưng tăng thị phần,…. và cuối cùng như thế, thì lợi nhuận thuần của doanh nghiệp là bao nhiêu.

Việc tính toán các kịch bản dựa vào các chỉ số trọng yếu của doanh nghiệp (KPI), và các số liệu trong quá khứ là điều mà các phần mềm quản trị sẽ hỗ trợ các nhà quản trị một cách nhanh chóng là điều quan trọng nhất mà các giải pháp phần mềm quản trị cung cấp cho nhà quản lý, nhằm tìm kiếm cách thức quản trị, kinh doanh hữu hiệu nhất cho doanh nghiệp của mình.

Phần mềm quản trị, với khả năng thu thập thông tin trong quá khứ, phân tích các số liệu trong quá khứ, đưa ra các dự báo trong tương lai, và cung cấp các kịch bản để nhà quản trị có quyết định đúng đắn, đưa ra các sản phẩm đúng thị trường, đúng thời điểm và xác định đúng đối tượng khách hàng cho các sản phẩm của doanh nghiệp mình.

VNUNI – Tư vấn chuyên sâu về giải pháp bán lẻ

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng