Phương pháp giá bán lẻ trong định giá hàng tồn kho theo Thông tư 200


Thông tư 200 bỏ phương pháp LIFO và bổ sung phương pháp giá bán lẻ trong định giá hàng tồn kho. Tại sao các công ty lại sử dụng phương pháp giá bán lẻ? Kỹ thuật xác định giá trị hàng tồn kho như thế nào?

Phương pháp giá bán lẻ trong định giá hàng tồn kho theo Thông tư 200

Các công ty bán lẻ lớn trên thế giới thường áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ trong hạch toán hàng tồn kho. Theo phương pháp này trị giá vốn hàng bán được xác định bằng cách lấy Trị giá hàng tồn kho đầu kỳ + Trị giá hàng mua vào thuần – Trị giá hàng tồn kho cuối kỳ.

Theo cách tính thông thường, trị giá hàng tồn kho cuối kỳ được xác định thông qua việc kiểm kê và áp dụng đơn giá theo 1 trong các phương pháp: bình quân, nhập trước xuất trước cho số lượng kiểm kê thực tế.

Tuy nhiên việc kiểm kê thường rất tốn kém nhiều thời gian và công sức. Do vậy các công ty bán lẻ có thể sử dụng phương pháp giá bán lẻ để ước tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ khi lập các báo cáo tài chính giữa niên độ.

Để áp dụng dược phương pháp giá bán lẻ trong ước tính giá trị hàng tồn kho, công ty cần ghi chép cả giá gốc và giá bán lẻ cho số hàng sẵn có để bán (hàng tồn đầu kỳ và hàng mua vào thuần).

Các bước tính toán trong phương pháp giá bán lẻ được thể hiện trong hình dưới.

Phương pháp giá bán lẻ trong định giá hàng tồn kho theo Thông tư 200

Trong thực tế thì kỹ thuật tính toán theo phương pháp giá lẻ sẽ phức tạp hơn một chút nếu có các khoản markup hoặc markdown, các khoản markup cancellation hoặc markdown cancellations, các khoản hao hụt trong và ngoài định mức.

Nguồn: Nguyễn Mạnh Hiền – Webketoan

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng