Quy trình quản lý bán hàng


Chức năng

 • Lập báo giá cho khách hàng
 • Quản lý đơn đặt bán hàng
 • Xuất bán (bán có đối tượng công nợ)
 • Bán lẻ (bán lẻ siêu thị)
 • Thanh toán với khách hàng
 • Nhập hàng khách trả lại
 • Báo cáo bán hàng: Sổ nhật ký bán hàng/hàng trả lại/bảng kê bán hàng, nhật ký thanh toán, báo cáo kinh doanh, v.v…

Tính năng

 • Theo dõi được trạng thái đơn đặt bán hàng
 • Tạo phiếu xuất bán từ đơn đặt hàng, tạo nhanh chứng từ mới với tính năng sao chép chứng từ
 • Hỗ trợ tự động thanh toán ngay
 • Cảnh báo hàng tồn kho, cảnh báo hàng hết hạn, cảnh báo công nợ của khách hàng
 • Đa dạng chính sách giá bán, khuyến mại (theo khách hàng, theo hàng hóa, theo thời gian, theo giá trị hóa đơn,…)
 • Theo dõi được lịch sử quan hệ chứng từ

Các nghiệp vụ chủ yếu:

 • Lập và theo dõi Đơn đặt bán hàng SO – Sales Order (Áp dụng cho trường hợp xuất bán hàng có đối tượng khách hàng).
 • Lập Phiếu Xuất bán hàng (Xuất bán hàng có đối tượng)
 • Lập Phiếu Bán lẻ siêu thị (Xuất bán lẻ siêu thị, không có đối tượng khách hàng) 
 • Lập Phiếu Khách hàng trả lại (Hạch toán cho các trường hợp Khách hàng trả lại hàng hóa đã mua: Hàng dư, hỏng, kém chất lượng,…)
 • Lập Phiếu thanh toán với Khách hàng thu tiền khách hàng sau khi đã bán hàng (giảm trừ công nợ cho Khách hàng).
 • Lập Phiếu thanh toán với Khách hàng Trả lại khách hàng (từ việc Khách hàng trả lại hàng hóa cho công ty) 

Sơ đồ:

Quy trình quản lý bán hàng
Quy trình quản lý bán hàng

Ghi Chú:

1 Đơn đặt bán hàng có thể có nhiều đợt xuất hàng.
1 Hóa đơn bán hàng (kiêm phiếu xuất) có thể được thanh toán nhiều lần.
1 lần thanh toán (phiếu thu) có thể thanh toán cho nhiều hóa đơn cùng lúc.

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng