Quy trình quản lý mua hàng


Chức năng

 • Quản lý đơn đặt mua hàng
 • Nhập hàng vào kho
 • Thanh toán với nhà cung cấp
 • Trả lại hàng cho nhà cung cấp
 • Báo cáo mua hàng: sổ nhật ký mua hàng/hàng trả lại/bảng kê mua hàng, nhật ký thanh toán, v.v…

Tính năng

 • Theo dõi được trạng thái đơn đặt hàng
 • Tạo phiếu nhập từ đơn đặt hàng, tạo nhanh chứng từ mới với tính năng sao chép chứng từ
 • Hỗ trợ tự động thanh toán ngay
 • Cảnh báo công nợ với nhà cung cấp
 • Theo dõi được lịch sử quan hệ chứng từ

Các nghiệp vụ chủ yếu:

 • Lập và theo dõi Đơn đặt mua hàng PO _ Purchase Order (Không nhất thiết phải thực hiện).
 • Lập Phiếu Nhập mua hàng (Nghiệp vụ chủ yếu trong phân hệ Mua Hàng)
 • Lập Phiếu Trả lại nhà cung cấp (Hạch toán cho các trường hợp trả lại hàng cho Nhà cung cấp: Hàng dư, hỏng, kém chất lượng,…)
 • Lập Phiếu thanh toán NCC chi tiền trả Nhà Cung Cấp (giảm trừ công nợ với Nhà cung cấp).
 • Lập Phiếu thu tiền từ việc trả lại Hàng hóa cho Nhà Cung Cấp

Sơ đồ:

Quy trình quản lý mua hàng
Quy trình quản lý mua hàng

 

Ghi Chú:

 • 1 Đơn đặt mua hàng có thể có nhiều đợt nhập hàng.
 • 1 Hóa đơn mua hàng (kiêm phiếu nhập) có thể được thanh toán nhiều lần.
 • 1 lần thanh toán (phiếu chi) có thể thanh toán cho nhiều hóa đơn cùng lúc.

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng