SAS Visual Analytics – Phân tích bảo hành bảo trì cho khách hàng


Bên cạnh các phân tích về kinh doanh, với ngành bán lẻ, nhất là các thiết bị thì việc phân tích chi tiết các yếu tố ảnh hưởng đến việc bảo hành bảo trì cho khách hàng sẽ mang lại rất nhiều lợi tức cho nhà quản trị.

  1. Xác định được các sản phẩm, dòng sản phẩm, hoặc sản phẩm của nhà cung cấp nào chiếm tỉ trọng chi phí cho bảo hành, bảo trì cao hoặc thấp nhất.
  2. Phân tích chi tiết về chi phí bảo hành bảo trì.
  3. Xây dựng kế hoạch về bảo hành, bảo trì cho khách hàng.

Sau đây là một dashboard cung cấp cho nhà quản trị góc nhìn về chi phí bảo hành bảo trì cho khách hàng của mình.

  • Tổng chi phí bảo hành bảo trì cho khách hàng.
  • Tổng chi phí nhân sự cho việc bảo hành, bảo trì.
  • Tổng chi phí về phụ tùng thay thế.
  • Phân tích về bảo hành bảo trì theo khu vực.
  • Phân tích chi phí nhân sự cho bảo hành bảo trì, và được phân chia vào các dòng sản phẩm của doanh nghiệp
Phân tích bảo hành bảo trì cho khách hàng với SAS Visual Analytics
Phân tích bảo hành bảo trì cho khách hàng với SAS Visual Analytics

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng