SAS Visual Analytics – Phân tích doanh thu ngành bán lẻ


Tìm hiểu, phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới doanh thu của ngành bán lẻ là công việc rất quan trọng cho nhà lãnh đạo của các doanh nghiệp bán lẻ, đặc biệt trong môi trường cạnh tranh càng khốc liệt thì việc phân tích này càng quan trọng để các lãnh đạo tìm ra được hướng đi tốt nhất cho doanh nghiệp nhiệp của mình.

Với SAS Visual Analytics, sẽ là công cụ đắc lực cho các nhà quản trị. Trước tiên, bạn sẽ có được dashboard cung cấp năng lực làm việc tại mỗi store (cửa hàng) của bạn, cung cấp cho bạn biểu đồ để xác định doanh thu theo lũy kế trong năm theo từng cửa hàng.

Phân tích doanh thu ngành bán lẻ với SAS Visual Analytics
Phân tích doanh thu ngành bán lẻ với SAS Visual Analytics

Nguồn: http://www.sas.com/software/visual-analytics/demos/all-demos.html

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng