SAS Visual Analytics – Phân tích giá bán


Với ngành bán lẻ, việc quyết định giá bán của sản phẩm theo mặt hàng, khu vực,… là quyết định mang tính chiến lược của doanh nghiệp và chắc chắn các công cụ phân tích giá mang lại cho nhà quản trị các giá trị rất lớn.

Màn hình sau đây là thiết kế dashboard của SAS Visual Analytics cho ngành bán lẻ, ở đây bạn sẽ có:

  • So sánh giá của từng sản phẩm của doanh nghiệp của bạn với giá của đối thủ của bạn.
  • Chi tiết các sản phẩm mà có giá cao hơn giá của các đối thủ
  • Cung cấp bảng chi tiết về giá
Phân tích giá bán với SAS Visual Analytics
Phân tích giá bán với SAS Visual Analytics

Nguồn: http://www.sas.com/software/visual-analytics/demos/all-demos.html

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng