Cognos Insight for VNUNI: So sánh giá trị tồn kho và doanh thu theo tháng


Dashboard cho nhà quản trị một cách nhìn bao quát về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, nắm bắt được thông tin nhanh chóng, chính xác để đưa ra các quyết định quản trị thông minh.

Với dữ liệu từ phần mềm bán hàng VNUNI, Cognos Insight sẽ là công cụ hoàn hảo để bạn thiết kế các dashboard cho các nhà quản trị.

Dashboard Compare Average Revenue vs Stock với các phân tích sau:

  • Tổng giá trị tồn kho hiện tại và doanh thu trung bình hàng tháng theo từng dòng sản phẩm.
  • Doanh thu đóng góp của mỗi dòng sản phẩm vào doanh thu tổng, % tồn kho của mỗi dòng sản phẩm.
  • So sánh doanh thu cũng như mức tồn kho của mỗi dòng sản phẩm với nhau.
  • So sánh doanh thu và mức tồn kho của các cửa hàng.
  • Drill down để xem chi tiết sản phẩm của mỗi dòng sản phẩm.
  • Filter (Lọc) dòng sản phẩm hoặc tên cửa hàng để xem số liệu chi tiết của chúng.

=> Dashboard cho nhà quản trị có các nhìn khái quát về mức tồn kho hiện tại của công ty, so sánh mức tồn kho này với doanh thu bán ra hàng bán xem mức tồn kho như vậy có hợp lí chưa, để có biện pháp điều chỉnh tồn kho nhằm hạn chế việc chôn vốn quá lâu ở hàng tồn kho hoặc trường hợp hàng tồn kho không đủ đáp ứng đầu ra.

So sánh giá trị tồn kho và doanh thu theo tháng trên Cognos Insight

Dashboard Compare Average Revenue vs Stock – Công cụ Dashboard từ Cognos Insight cho nhà quản trị xem được sự so sánh giá trị tồn kho và doanh thu theo tháng.

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng