Bán hàng online

  • Thủ tục đăng ký Website bán hàng Online với Bộ Công Thương

    Thủ tục đăng ký Website bán hàng Online với Bộ Công Thương

    Theo thông báo mới nhất của Bộ Công Thương, kể từ ngày 1/1/2014 các cá nhân, đơn vị kinh doanh trực tuyến phải tiến hành đăng ký thông tin với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định hiện hành. Các bạn có thể thực hiện đăng ký tại Cổng thông […]

    Chi tiết

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng