Cash requirement

 • Kinh nghiệm quản lý dòng tiền trong bán lẻ

  Kinh nghiệm quản lý dòng tiền trong bán lẻ

  Đối với đa số các nhà bán lẻ, quản lý dòng tiền một cách hiệu quả nhằm tối đa hóa doanh thu và lợi nhuận luôn luôn là một nhiệm vụ không dễ dàng. Một số chủ cửa hàng mà tôi biết thường xuyên rơi vào cảnh thiếu tiền để nhập những mặt hàng thiết […]

  Chi tiết

 • Phân tích công nợ phải trả (Account Payable) trong bán lẻ

  Phân tích công nợ phải trả (Account Payable) trong bán lẻ

  Khoản phải trả là một khoản mục kế toán thể hiện nghĩa vụ của doanh nghiêp phải trả toàn bộ số nợ ngắn hạn của mình cho các chủ nợ (thường là các nhà cung cấp). Việc phân tích công nợ phải trả, phân tích dòng tiền phải trả cho nhà cung cấp là một […]

  Chi tiết

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng