chi phí thấp

  • 4 chính sách của những nhà bán lẻ hàng đầu

    4 chính sách của những nhà bán lẻ hàng đầu

    Hầu hết các nhà bán lẻ đều chọn cách cạnh tranh bằng giá cả. Nhưng ít người biết áp dụng giảm giá hiệu quả bằng chiến lược chi phí thấp, nghĩa là đem lại giá trị mà khách hàng mong đợi ở mức chi phí có thể đảm bảo được khả năng sinh lợi thỏa […]

    Chi tiết

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng