Chuyển kỳ

  • Chạy kết chuyển cuối kỳ như thế nào?

    Chạy kết chuyển cuối kỳ như thế nào?

    Hỏi:  Khi dùng phần mềm bán hàng VNUNI tôi thấy có chức năng chạy kết chuyển cuối kỳ. Vậy: Số dư đầu kỳ dùng để làm gì? Tại sao lại phải kết chuyển cuối kỳ (Kết chuyển số dư) Thực hiện như thế nào cho đúng? Trả lời: 1. Số dư đầu kỳ dùng để làm gì? Tại […]

    Chi tiết

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng