clearance

  • Một số từ tiếng Anh thông dụng trong ngành bán lẻ

    Một số từ tiếng Anh thông dụng trong ngành bán lẻ

    Discount hay promotion? Vài ý chia sẻ trong ngành bán lẻ về cách chuyển tải thông điệp cho khách hàng. Trên tất cả các gian hàng giảm giá, có rất nhiều chữ tiếng Anh, ghi không thống nhất. Chỗ thì ghi discount, chỗ thì ghi promotion. Xét về mặt ngữ dụng, tức là ghi để […]

    Chi tiết

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng