Công thức bán lẻ

  • Công thức bán lẻ thành công: Y = ax + by – cz

    Công thức bán lẻ thành công: Y = ax + by – cz

    Đầu năm 2012, sức mua của người tiêu dùng giảm sút và không có xu hướng tăng lên do tác động của giá tăng cao năm 2011 và thu nhập giảm trong đầu năm 2012. Khả năng chịu đựng của doanh nghiệp sản xuất, phân phối và bán lẻ đã sắp hết do chịu tác […]

    Chi tiết

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng