đạo đức trong kinh doanh bán lẻ

  • Đạo đức kinh doanh trong bán lẻ

    Đạo đức kinh doanh trong bán lẻ

    Rất nhiều người lựa chọn khởi nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ, nhưng không phải người bán lẻ nào cũng giữ được mình trước sức cám dỗ của đồng tiền. Có thể xuất phát điểm họ là người tốt, nhưng một thời gian sau họ đánh mất trái tim lương thiện của mình do sức […]

    Chi tiết

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng