Dashboard

 • Hướng dẫn chạy Cognos Insight Dashboard với dữ liệu trong phần mềm bán hàng VNUNI

  Hướng dẫn chạy Cognos Insight Dashboard với dữ liệu trong phần mềm bán hàng VNUNI

  Doanh nghiệp/Cửa hàng của bạn đang sử dụng phần mềm bán hàng VNUNI, và bạn đang muốn phân tích tình hình kinh doanh của cửa hàng như doanh thu, lãi lỗ theo sản phẩm là bao nhiêu, doanh số trong quí 1, 2, 3 biến động ra sao, tình hình hàng tồn kho thế nào,…. […]

  Chi tiết

 • Cognos Insight for VNUNI: Gross Profit Dashboard (Phân tích lợi nhuận gộp)

  Cognos Insight for VNUNI: Gross Profit Dashboard (Phân tích lợi nhuận gộp)

  Dashboard cho nhà quản trị một cách nhìn bao quát về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, nắm bắt được thông tin nhanh chóng, chính xác để đưa ra các quyết định quản trị thông minh. Với dữ liệu từ phần mềm quản lý bán hàng VNUNI, Cognos Insight sẽ là công cụ hoàn […]

  Chi tiết

 • Cognos Insight for VNUNI: Inventory Dashboard (Phân tích hàng tồn kho)

  Cognos Insight for VNUNI: Inventory Dashboard (Phân tích hàng tồn kho)

  Dashboard cho nhà quản trị một cách nhìn bao quát về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, nắm bắt được thông tin nhanh chóng, chính xác để đưa ra các quyết định quản trị thông minh. Với dữ liệu từ phần mềm bán hàng VNUNI, Cognos Insight sẽ là công cụ hoàn hảo để […]

  Chi tiết

 • Cognos Insight for VNUNI: So sánh giá trị tồn kho và doanh thu theo tháng

  Cognos Insight for VNUNI: So sánh giá trị tồn kho và doanh thu theo tháng

  Dashboard cho nhà quản trị một cách nhìn bao quát về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, nắm bắt được thông tin nhanh chóng, chính xác để đưa ra các quyết định quản trị thông minh. Với dữ liệu từ phần mềm bán hàng VNUNI, Cognos Insight sẽ là công cụ hoàn hảo để […]

  Chi tiết

 • Thông tin quản trị

  Thông tin quản trị

  Mục tiêu cuối cùng của Nhà Quản Lý là có thể kiểm soát công việc quản lý kinh doanh của mình một cách tổng quan nhất, chính xác nhất, ít tốn nguồn lực nhất và nhanh nhất. Với màn hình chức năng “thông tin quản trị”, phần mềm bán hàng VNUNi® SIC cho phép đáp ứng yêu cầu trên […]

  Chi tiết

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng