Heydi Fashion House

  • Thời trang nữ Heydi Fashion House

    Thời trang nữ Heydi Fashion House

    Heydi Fashion House : Chuyên thời trang nữ, thời trang công sở – Hiện đang sử dụng phần mềm bán hàng VNUNI làm công cụ quản lý.  “Thời trang luôn thay đổi nhưng phong cách là bất diệt” – Coco Chanel Heydi – Fashion with love. Vì thời trang luôn luôn thay đổi nên Heydi Fashion House (HFH) không kỳ […]

    Chi tiết

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng