hiểu biết về công nợ

  • Kinh nghiệm quản lý công nợ trong bán lẻ

    Kinh nghiệm quản lý công nợ trong bán lẻ

    Nhắc tới quản lý công nợ, ta thường nghĩ tới quản lý các khoản phải thu và phải trả. Tuy nhiên, với đặc thù kinh doanh bán lẻ (bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng), thì hầu như không có các khoản phải thu. Các siêu thị lớn thường ít khi cho khách hàng […]

    Chi tiết

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng