khách hàng khiếu nại

  • 3 bước đối phó với sự giận dữ của khách hàng

    3 bước đối phó với sự giận dữ của khách hàng

    Trong kinh doanh, nhất là đối với lĩnh vực bán lẻ, khách hàng khiếu nại, nổi nóng là điều không hiếm gặp. Một số người chọn kế hoãn binh là chỉ dẫn khách hàng đi hết phòng ban này đến phòng ban khác hay hẹn khách hàng tới vào ngày khác để giải quyết rồi […]

    Chi tiết

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng