mã số mã vạch

 • Cấu tạo của mã số mã vạch

  Cấu tạo của mã số mã vạch

  Cấu tạo của mã số mã vạch, hay cách đọc mã vạch sản phẩm: Để tạo thuận lợi và nâng cao năng suất, hiệu quả trong bán hàng và quản lý kho người ta thường in trên hàng hoá một loại mã hiệu đặc biệt gọi là mã số mã vạch của hàng hoá. Cấu […]

  Chi tiết

 • Tìm hiểu về mã số mã vạch của các nước

  Tìm hiểu về mã số mã vạch của các nước

  Mua bán hàng hóa cần xem mã số mã vạch của sản phẩm để biết  nước xản xuất hàng hóa, quốc gia. Ví dụ: Tra mã vạch sản  phẩm hàng hóa của Việt Nam là: 893, của Coupons là:  050 – 059 (050 đến 059). Để nhận biết mã hàng hóa có  là mã nước nào, […]

  Chi tiết

 • Tìm hiểu về mã số mã vạch của sản phẩm, hàng hóa

  Tìm hiểu về mã số mã vạch của sản phẩm, hàng hóa

  Thông thường khi nói đến mã số mã vạch (barcode) người ta thường liên tưởng đến hàng hóa/sản phẩm. Vậy mã số mã vạch là gì? Mã vạch là sự thể hiện thông tin trong các dạng nhìn thấy trên bề mặt của sản phẩm, hàng hóa mà máy móc có thể đọc được. Mã […]

  Chi tiết

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng