mã vạch hàng hóa

  • Tìm hiểu về mã số mã vạch của các nước

    Tìm hiểu về mã số mã vạch của các nước

    Mua bán hàng hóa cần xem mã số mã vạch của sản phẩm để biết  nước xản xuất hàng hóa, quốc gia. Ví dụ: Tra mã vạch sản  phẩm hàng hóa của Việt Nam là: 893, của Coupons là:  050 – 059 (050 đến 059). Để nhận biết mã hàng hóa có  là mã nước nào, […]

    Chi tiết

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng