mặt hàng hy sinh

  • Chiến lược bán hàng: Chọn nhóm hàng, mặt hàng hy sinh

    Chiến lược bán hàng: Chọn nhóm hàng, mặt hàng hy sinh

    Trong kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh bán lẻ thì việc sử dụng mặt hàng/nhóm hàng này làm “con mồi” để thu hút khách hàng vào mua hàng nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận ở các nhóm/mặt hàng ở các nhóm hàng khác là chiến lược thường xuyên được áp dụng. Các siêu […]

    Chi tiết

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng