Miss Boutique

  • Miss Boutique chuyên hàng hiệu xuất khẩu

    Miss Boutique chuyên hàng hiệu xuất khẩu

    Miss Boutique chuyên hàng hiệu xuất khẩu – Hiện đang sử dụng phần mềm bán hàng VNUNI làm công cụ quản lý. Miss Boutique bán buôn, bán lẻ quần áo VNXK. Chuyên hàng dư xịn và hàng nối chuyền chất lượng cao. Không bán hàng Trung Quốc, hàng chất lượng kém. Với mỗi sản phẩm shop […]

    Chi tiết

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng