Ngọc xuân Cao bằng

  • Siêu thị Ngọc Xuân – Cao Bằng

    Siêu thị Ngọc Xuân – Cao Bằng

    Siêu thị Ngọc Xuân là Siêu thị thứ nhất trực thuộc Công ty XNK Cao Bằng, hiện đang sử dụng phần mềm bán hàng VNUNI làm công cụ quản lý từ năm 2007. Siêu thị Hòa An là Siêu thị thứ 2 trực thuộc Công ty XNK Cao Bằng, hiện đang sử dụng phần mềm bán hàng VNUNI làm công cụ quản lý […]

    Chi tiết

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng