Nguyễn Lương Cao bằng

  • Siêu thị Nguyễn Lương – TP Cao Bằng

    Siêu thị Nguyễn Lương – TP Cao Bằng

    Siêu thị Nguyễn Lương – TP. Cao Bằng hiện đang sử dụng phần mềm bán hàng VNUNI làm công cụ quản lý. 1. Bản quyền – 01 license cho máy chủ bán hàng – 08 máy trạm bán hàng – 01 license cho máy laptop để quản lý (Free) 2. Triển khai – 02 buổi trực tiếp (Trị […]

    Chi tiết

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng