Ống Bơ Mắc Áo

  • Ống Bơ & Mắc Áo chuyên thời trang nữ

    Ống Bơ & Mắc Áo chuyên thời trang nữ

    Ống Bơ & Mắc Áo hiện đang sử dụng phần mềm bán hàng VNUNI làm công cụ quản lý.  1. Bản quyền – 01 license cho máy chủ bán hàng – 01 license dành cho máy quản lý từ xa 2. Triển khai – Triển khai 02 buổi trực tiếp miễn phí (Trị giá 60% Giá trị bản […]

    Chi tiết

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng