phân khúc thị trường

  • Làm sao khi đối thủ cạnh tranh bằng giảm giá?

    Làm sao khi đối thủ cạnh tranh bằng giảm giá?

    Một trong những biện pháp cạnh tranh không lành mạnh mà người kinh doanh, thường là tổ chức có thế mạnh về tài chính, áp dụng là phá giá sản phẩm. Điển hình nhất là trường hợp của hai hãng nước ngọt hàng đầu của Mỹ vào những năm 1998-1999 khi thâm nhập thị trường […]

    Chi tiết

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng