Phần mềm đóng gói

  • Phân biệt giữa phần mềm đóng gói và phần mềm theo yêu cầu riêng

    Phân biệt giữa phần mềm đóng gói và phần mềm theo yêu cầu riêng

    Chúng ta khi đi tìm giải pháp phần mềm phù hợp thì cần phải phân biệt rõ đâu làphần mềm KẾ TOÁN (Back-office applications), đâu là phần mềm QUẢN LÝ chuyên biệt (Font-end applications). Phần mềm kế toán thì ko thể làm công việc “bàn, bar, buồng” của 1 khách sạn; theo dõi trạng thái của các quầy, […]

    Chi tiết

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng