Phân tích hiệu quả chương trình khuyến mại

  • SAS Visual Analytics – Phân tích hiệu quả chương trình khuyến mại

    SAS Visual Analytics – Phân tích hiệu quả chương trình khuyến mại

    Sau khi thực hiện các chương trình khuyến mại, việc phân tích hiệu quả của chương trình khuyến mại là vô cùng cần thiết, giúp cho nhà lãnh đạo của các doanh nghiệp bán lẻ đưa ra các quyết định chủ động về chiến lược và cách thức thực hiện các chương trình về khuyến […]

    Chi tiết

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng