Phân tích khuyến mại

  • Phân tích khuyến mãi trong bán lẻ

    Phân tích khuyến mãi trong bán lẻ

    Bài trước nói về các yếu tố cần phân tích cho lĩnh vực bán hàng trong bán lẻ cũng có đề cập sơ lược đến phần Promotion – Khuyến mãi. Bài viết này sẽ phân tích rõ hơn các yếu tố cơ bản về lĩnh vực này: Về chiều cơ bản cần phân tích (Dimension): […]

    Chi tiết

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng