Phân tích thông tin khách hàng

  • SAS Visual Analytics – Phân tích thông tin khách hàng ngành bán lẻ

    SAS Visual Analytics – Phân tích thông tin khách hàng ngành bán lẻ

    Với các doanh nghiệp bán lẻ, có nhiều Store (cửa hàng), bán rất nhiều sản phẩm của các hãng cung cấp, và việc phân tích khách hàng, hành vi khách hàng sẽ mang lại giá trị rất lớn cho doanh nghiệp. Xác định nhanh đối tượng khách hàng của sản phẩm. Xây dựng các chính […]

    Chi tiết

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng