phương pháp bán hàng

  • Làm sao để cạnh tranh với các cửa hàng lớn?

    Làm sao để cạnh tranh với các cửa hàng lớn?

    Sau nhiều năm trời tích lũy vốn, bạn muốn mở một cửa hàng tạp hóa để xây dựng sự nghiệp riêng. Thế nhưng, ngặt một nỗi lĩnh vực nào càng đem lại nhiều lợi nhuận thì cạnh tranh càng gay gắt. Khu vực mà bạn dự định mở cửa hàng rất có thể cũng đã […]

    Chi tiết

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng