Release Notes

  • Thông báo phiên bản mới – Release Notes

    Thông báo phiên bản mới – Release Notes

    VNUNI phát hành phiên bản mới Phần mềm quản lý bán hàng siêu thị VNUNi® Sales & Inventory Control Ngày 20-July-2016: VNUNI SIC v2.4.7 (RC3) Tính năng mới: 1. Thêm: Bổ sung bảng N-X-T Tổng kho (Group theo hàng hóa và có thể xem chi tiết từng kho) 2. Sửa: Không chạy tiếp tục khi […]

    Chi tiết

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng